Maria Prestmo

" Huset vårt "

2010

Tekst av Kjetil Granli