KUNSTNERNE

Bergensbaserte Maria Prestmo (f. 1976) og Marie Storaas (f. 1981) utgjør kunstnerduoen P.S. De har jobbet sammen siden 2009, da de etablerte visningsrommet Salongen – rom for kunst. P.S. arbeider med fellesprosjekter som utforsker skjæringspunktet mellom maleriet og fotografiet og utvisking av linjer mellom de to mediene.

Maria Prestmo

Life etches itself onto our faces as we grow older, showing our violence, excesses or kindnesses.

Rembrandt Van Rijn

Så lenge jeg kan huske har jeg vært fascinert av å observere andre; å forsøke å forstå deres tanker og hvordan deres tanker og historie og valg har virket inn på livene deres.

Vår opplevelse av virkeligheten består for en stor del av enorme mengder detaljer som vi normalt ikke tillegger mye mening i hverdagen. Fotografiet derimot, registrerer blindt alle disse detaljene, samtidig som tid og sted lett kan skjules eller viskes ut. Tidløsheten som da oppstår har alltid fascinert meg, og jeg ønsker å bruke denne spesifikke kvaliteten, i tillegg til andre muligheter som fotografiet gir, i mine arbeider.

Se portefolie

Marie Storaas

Alt i verden er relasjon,
alt annet er «relasjon».

Rune Christiansen

Vi kommer fra en relasjon, vi knytter relasjoner, vi er avhengig av relasjoner, vi bygger relasjoner. Menneskets tilknytning til andre bidrar til å bygge menneskets identitet og til syvende og sist kan man si at alt handler alt om relasjoner. Denne tematikken er sentral når jeg arbeider med mine malerier. Så langt jeg kan huske har jeg jobbet med kunst, bevisst eller ubevisst har jeg nærmet meg feltet på en eller annen måte. Jeg både tenker og husker i bilder, og forholder jeg meg til verden rundt gjennom et visuelt blikk.

Se portefolie

Portefolie Maria Prestmo

" Back to the present X "

" Back to the present XI "

" Alt får ikke bare bli borte "

2015

" Alt får ikke bare bli borte "

2015

" Alt får ikke bare bli borte "

2015

" Alt får ikke bare bli borte "

2015

Portefolie Marie Storaas

" Stuper 2 "

" På kaien "

" Uten tittel "

2014

" Skøyteløper "

" Fra serien scener (9) "

" Olje og betong uten tittel "

UTSTILLINGER

Vi har ingen utstillinger for øyeblikket.